ادامه مطلب

ادامه مطلب

طراحی در نیلپر

   طراحي در نيلپر به عنوان مغز متفکر حوزه توليد، وظيفه انتخاب، طراحي محصول جديد، بهينه سازي محصولات موجود، استاندارد سازي مواد و فرآيندها و ايجاد بانک اطلاعات فني جامع رادرقالب روش اجرائي طراحي بر عهده دارد. بررسي نيازهاي بازار، بررسي مشخصات محصولات خارجي، بررسي ابعاد آنتروپومتري، مشخصات ارگونومي وجنبه هاي زيبايي شناختي طرح در هر محصول به صورت پيوسته مد نظر قرار مي گيرد.با بهره گيري از نظريات مشاورين مجرب و اساتيد بنام در زمينه هاي ارگونومي، طراحي صنعتي، چوب، پارچه، چرم وبه کمک پرسنل متخصص، طرح اوليه اصلاح و آماده مي شود.

   پس از تکميل مراحل نمونه سازي و صحه گذاري، محصول جديد وارد فاز توليد انبوه خواهد شد.روندشرح داده شده به عنوان رويه استاندارد در توليد محصولات نيلپر شناخته مي شود و پيروي از اين روش موجبات موفقيت محصولات نيلپر را دربازارهاي مختلف فراهم کرده است. در مراحل مختلف فرآيند طراحي، با توجه به ضرورت و اهميت آن، جلسات بازنگري به صورت حرفه اي با مشارکت مشاوران و متخصصان مورد نياز انجام شده و فرآیند طراحی مورد تصديق و صحه گذاري قرار مي گيرد.

   مشاوران و متخصصان مورد نظر، پس از بررسي و جستجوي بسيار از ميان اساتيد مطرح دانشگاه، شناسايي و انتخاب شده و قرارداد با ایشان منعقد مي شود. به اين ترتيب ارتباط واحد طراحي و مجموعه نيلپر با دانشگاه برقرار می شود. قبل از شروع توليد انبوه، واحد بازاريابي اقدام به تهيه طرح بازاريابي کرده و چگونگي ورود به بازار محصول و معرفي و شناساندن آن براي مشتري را تعيين مي کند و همزمان با توليد انبوه مطابق طرح بازاريابي، محصول وارد بازار مي شود.

فعاليتهاي اصلي طراحي در چهار زير گروه طبقه بندي مي گردد:

طراحي محصول جديد: با در نظر گرفتن نيازهاي بازار، الزامات طراحي، توان توليد و انجام فرآيندها يا امکان سنجي و نيازسنجي، فرايند طراحي يک محصول آغاز مي شود. سپس با در نظر گرفتن نوع محصول مورد نياز، طرحهاي اوليه متعددي توسط طراحان صنعتي تهيه شده و در کميته هاي مختلف مورد بررسي و صحه گذاري قرار مي گيرد تا نهايتا طرح اصلي انتخاب شود. به منظور عينيت بخشيدن وانجام فرآيند طراحي نهايي، واحد طراحي با استفاده از ابزارهاي مدلسازي، مدل طرح را آماده کرده وسپس به انتخاب مواد، مکانيزمها و قطعات مي پردازد. با همکاري واحد مدلسازي، نمونه اوليه آماده مي شود و پس از تائيد و تصويب نمونه اقدامات لازم جهت توليد انبوه صورت مي پذيرد.

بررسي و تطابق ابعاد آنتروپومتري، جنبه هاي ارگونوميک و زيباشناسي: ازجمله نکات ظريف و در عين حال بسيار با اهميت در صنعت مبلمان اداري، دانستن تفاوتهاي فيزيک بدني افراد، تمايزات مشاغل مختلف در نحوه استفاده از صندلي، نوع نيازهاي آن شغل و رسيدن به ديدگاهي همراستا با جامعه مشتريان از نظر زيباشناسي محصولات است. بديهي است که درک و بهره گيري مناسب از اين نکات با توجه به شرايط جغرافيايي، فرهنگي و ابعادي افراد هر جامعه متفاوت است. جاي تاسف است که شرکتهاي فراواني بدون در نظر گرفتن اين نکات مهم صرفا اقدام به کپي کردن محصولات ساير کشورها مي کنند که در نهايت موجب نارضايتي مشتريان و ايجاد مشکلات جسمي برای آنها مي شود. واحد طراحي نيلپر با در نظر گرفتن نکات فوق و شرايط بومي ذکر شده، هر محصول را به صورت جداگانه و با مشاوره متخصصين طراحي صنعتي مورد بررسي قرار مي دهد و تلاش مي کندکليه اين نکات در هريک از طرحها لحاظ شود.

استاندارد سازي محصولات: درکليه مراحل، مراجع طراحي که عبارتند از استانداردهاي جهاني (مانند استاندارد بين المللي Bifma)، استانداردهاي ملي (ISIRI) و نيز استانداردهاي داخلي نيلپر، ملاک کار کارشناسان متخصص واحد طراحي است .همچنين کارشناسان اين واحد، استانداردهاي ساير نقاط جهان را به صورت پيوسته رصد مي کنند و از نکات قابل استفاده بهره مي جويند.

آزمايشگاه: يکي از نقاط قوت واحد طراحي نيلپر دارا بودن آزمايشگاه مجهز صنعتي است که امکان انجام کليه آزمايشات مرتبط به استانداردهاي عملکردي/ ايمني بين الملليBifma/Ansys، استانداردهاي ملي ايران و استانداردهاي داخلي نيلپر را فراهم مي آورد. دراين آزمايشگاه کليه قطعات، مجموعه ها ومحصولات نهايي با دقت فراوان تست شده و درصورت تائيد، مجوز توليد رادريافت مي کنند.

   با توجه به روند رو به توسعه نيلپر در كليه بخشهاي مختلف، بخش آزمايشگاه طراحي، استاندارد بين الملليISO 17025 درسال 1389و 1390 را دریافت کرد و به عنوان اولين آزمايشگاه همکار موسسه استاندارد ايران در صنعت مبلمان نيز انتخاب شد.

 

 


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نیلپر محفوظ است.     


        

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت